Năng lực kỹ thuật

Hiện tại, đội ngũ cán bộ trẻ và chuyên môn đang làm việc trong công ty với kiến ​​thức đầy đủ và chuyên sâu trong lĩnh vực hoạt động. Mạng lưới phân phối được tổ chức với các nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu và phân phối của Ý ở các quốc gia quan trọng nhất.

Năng lực kỹ thuật công ty Trang Linh

Năng lực kỹ thuật

Hiện tại, đội ngũ cán bộ trẻ và chuyên môn đang làm việc trong công ty, với kiến ​​thức đầy đủ và chuyên sâu trong lĩnh vực hoạt động.

Mạng lưới phân phối được tổ chức với các nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu và phân phối của Ý ở các quốc gia quan trọng nhất .

Một kho hàng lớn các bài báo cho phép xử lý đơn đặt hàng của khách hàng một cách nhanh chóng.

Leb điện tử luôn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trước và sau bán hàng . Bên cạnh đó, các nhà nhập khẩu có thể được hưởng lợi từ các khóa đào tạo kỹ thuật được tổ chức ở Ý hoặc, trong trường hợp, tại cơ sở của họ.

Thông tin liên hệ:

Add: Đường 402 Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Tell: 0966 879 969

Email: hoangcanhhp86@gmail.com

Website: www.congtudonghaiphong.com/

Tin liên quan
Nhiệm vụ của công ty srcset=