klb5-cong-mo
klb5-cong-mo

KLB5 cổng mở

KLB5 có 4 loại như sau:

1. KLB5-1 

LB5 230  Vac cho cửa lên đến 3,5 m

 • 2 điều hànhLB5 230Vac
 • Bộ kiểm soát CTR32
 • 1 tế bào quang điện FTE
 • Ăng ten Anse
 • Đèn tín hiệu LP230LED
 • 2 điều khiển từ xa SMARTY 

2. KLB5-2

LB5 230  Vac cho cửa lên đến 5 m

 • 2 điều hành LB5 230Vac
 • Bộ kiểm soát CTR32
 • 1 tế bào quang điện FTE
 • Đèn tín hiệu LP230LED
 • 2 điều khiển từ xa SMARTY 
 • Ăng ten Anse

3. KLB5-3

LB5 230  Vaccho cửa lên đến 2,5 m

 • 2 điều hành LB5 230Vac
 • Bộ kiểm soát CTR32
 • 1 tế bào quang điện FTE
 • Đèn tín hiệu LP230LED
 • 2 điều khiển từ xa SMARTY 
 • Ăng ten Anse

4. KLB5-4

LB5 24  Vdc cho cửa lên đến 2,5 m

 •  2 điều hành LB5 24VDC
 • Bộ kiểm soát CTR50
 • 1 tế bào quang điện FTE
 • Đèn tín hiệu LP24LED
 • 2 điều khiển từ xa SMARTY 
 • Ăng ten Anse
Danh mục: Cổng mở
Từ khóa:

KLB5 cổng mở tại Hải Phòng

KLB5 có 4 loại như sau: KLB5-1, KLB5-2, KLB5-3, KLB5-4

1. KLB5-1 

LB5 230  Vac cho cửa lên đến 3,5 m

 • 2 điều hànhLB5 230Vac
 • Bộ kiểm soát CTR32
 • 1 tế bào quang điện FTE
 • Ăng ten Anse
 • Đèn tín hiệu LP230LED
 • 2 điều khiển từ xa SMARTY 

2. KLB5-2

LB5 230  Vac cho cửa lên đến 5 m

 • 2 điều hành LB5 230Vac
 • Bộ kiểm soát CTR32
 • 1 tế bào quang điện FTE
 • Đèn tín hiệu LP230LED
 • 2 điều khiển từ xa SMARTY 
 • Ăng ten Anse

3. KLB5-3

LB5 230  Vaccho cửa lên đến 2,5 m

 • 2 điều hành LB5 230Vac
 • Bộ kiểm soát CTR32
 • 1 tế bào quang điện FTE
 • Đèn tín hiệu LP230LED
 • 2 điều khiển từ xa SMARTY 
 • Ăng ten Anse

4. KLB5-4

LB5 24  Vdc cho cửa lên đến 2,5 m

 •  2 điều hành LB5 24VDC
 • Bộ kiểm soát CTR50
 • 1 tế bào quang điện FTE
 • Đèn tín hiệu LP24LED
 • 2 điều khiển từ xa SMARTY 
 • Ăng ten Anse

Liên hệ mua KLB5 cổng mở tại Hải Phòng

Add: Lô 3 Khu chung cư Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Tell: 0966 879 969

Email: hoangcanhhp86@gmail.com

Tin liên quan
Điều hành ngầm đá KUO IN srcset=
KIT KLO srcset=
LB5 cho cổng mở srcset=
STONE srcset=
ARROW cổng mở srcset=